.
   739 198 491

PSANÍ A KONTROLA TEXTŮ, ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ, GRAFICKÉ NÁVRHY, ODBORNÉ STUDIE, TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK...

Připravím texty pro tištěná a elektronická média, doplním obsah webových stránek (webcopywriting), zkontroluji a upravím stávající texty
(vč. gramatiky a stylistiky), doporučím změny. Působím jako volná novinářka, marketingový poradce, příležitostně píši také scénáře pro komiksové příběhy či recenze knih. Zpracuji odborné studie
dle požadavků vč. grafické úpravy.
Nabízím úpravy fotografií, retušování, ale také vytvoření kvalitních snímků do obsahu webových prezentací, firemních tiskovin, propagačních brožur nebo dle
dalších potřeb a přání.
Ve vlastní tvorbě se věnuji
především dokumentární a reportážní fotografii. Zajistím také fotodokumentaci ze společenských, sportovních či soukromých akcí.
Navrhnu tištěné tiskoviny (inzeráty, pozvánky, novoročenky, reklamní a propagační materiály), dle požadavků klienta vytvořím logo, firemní identitu (corporate identity), vizitky...
Zpracuji podklady a nabídnu grafický
návrh pro firemní tiskoviny (prospekty, brožury, firemní časopisy, zpravodaje), informační či turistické tabule,
internetové upoutávky.
Příležitostně se věnuji tvorbě designu  webových prezentací pro malé a střední firmy i soukromé osoby (webdesign). Upřednostňuji přehlednost, lehkou ovladatelnost, jednoduchost. 
Vzhled webu přizpůsobuji přání klienta
nebo již používanému firemnímu stylu. Navrhnu a vytvořím novou kvalitní prezentaci či  zmodernizuji stávající grafický styl.
----------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------
TEXTY A STUDIE FOTO GRAFIKA WEBDESIGN

HLEDÁTE GHOSTWRITERA?
              Děkuji za Váš zájem
              a těším se na spolupráci!

            KONTAKT