.
   739 198 491

PSANÍ A KONTROLA TEXTŮ, ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ, GRAFICKÉ NÁVRHY, ODBORNÉ STUDIE, MEDIÁLNÍ PORADENSTVÍ, GRAMOTNOST...

Připravím texty pro tištěná a elektronická média, doplním obsah webových stránek (webcopywriting), zkontroluji a upravím stávající texty
(vč. gramatiky, pravopisu a stylistiky), doporučím změny. Působím jako volná novinářka, příležitostně píši také
scénáře pro komiksové příběhy či recenze knih. Zpracuji odborné studie
dle požadavků vč. grafické úpravy.
Nabízím úpravy fotografií, retušování, ale také vytvoření kvalitních snímků do obsahu webových prezentací, firemních tiskovin, propagačních brožur nebo dle
dalších potřeb a přání.
Ve vlastní tvorbě se věnuji
především dokumentární a reportážní fotografii. Zajistím také fotodokumentaci ze společenských, sportovních či soukromých akcí.
Navrhnu tištěné tiskoviny (inzeráty, pozvánky, novoročenky, reklamní, propagační materiály), dle požadavků klienta vytvořím logo, firemní identitu (corporate identity), vizitky...
Zpracuji podklady a nabídnu grafický
návrh pro firemní tiskoviny (prospekty, brožury, firemní časopisy, zpravodaje), informační či turistické tabule,
internetové upoutávky.
Nabídka pro firmy i jednotlivce — jednorázové poradenství, dlouhodobá spolupráce, strategie, výběr médií, tvorba, realizace článků, spotů apod.
Mediální gramotnost jako součást dnešního života — zprostředkuji orientaci ve světě médií a různých druhů komunikace, pomohu se znalostmi užívání médií, s porozuměním obsahů, schopnostmi použití...
----------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------
TEXTY A STUDIE FOTO GRAFIKA MEDIÁLNÍ PORADENSTVÍ

HLEDÁTE GHOSTWRITERA?
              Děkuji za Váš zájem
              a těším se na spolupráci!

            KONTAKT