.
   739 198 491

PSANÍ A KONTROLA TEXTŮ, FOTOGRAFIE A JEJICH ÚPRAVY, GRAFICKÉ NÁVRHY, ODBORNÉ STUDIE, MEDIÁLNÍ PORADENSTVÍ     

 • texty pro tištěná a online média, obsahy webových stránek (webcopywriting)
 • kontrola a úprava stávajících textů (gramatika, pravopis, stylistika, návrhy změn)
 • odborné studie dle požadavků    vč. grafické úpravy
 • snímky do obsahu webových prezentací, firemních tiskovin, propagačních brožur, fotografie
  ze společenských akcí atd.

 • úpravy fotek, retušování
 • vlastní tvorba  — především dokumentární a reportážní fotografie
 • tištěné tiskoviny (inzeráty, pozvánky, novoročenky, reklamní, propagační materiály)

 • návrhy firemních tiskovin (prospekty, brožury, firemní časopisy, zpravodaje)

 • informační či turistické tabule
  vč. tvorby obsahu

 • pro firmy i jednotlivce — jednorázové poradenství, dlouhodobá spolupráce, strategie, výběr médií, tvorba, realizace článků, spotů apod.

 • mediální výchova/gramotnost — orientace ve světě médií
  a různých druhů komunikace, užívání médií, porozumění obsahům
----------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------

        TEXTY A STUDIE

         FOTO
                                                   
         GRAFIKA

     
    MEDIÁLNÍ PORADENSTVÍ

                Děkuji za Váš zájem a těším se
                na spolupráci.
              KONTAKT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          aktuálně:       PŘEDNÁŠKY 2019/2020    FOTOVÝSTAVY