PŘIHLÁŠKA, CENÍK A PLATBA


ZŠ Mukařov, školní rok 2012/2013

zájmová výuka anglického jazyka  začátečníci  1. pololetí
 14 h
 1330,- Kč
     2. pololetí
 16 h
 1520,- Kč
   pokročilí  1. pololetí
 16 h
 1520,- Kč
     2. pololetí
 16 h
 1520,- Kč
  -učebnice a pracovní
 sešity nejsou v ceně-  
   
 

 
 

  • Platbu proveďte po (předběžném) přihlášení a až na základě potvrzení o zahájení činnosti kroužku.
    Písemná příhláška - ke stažení zde v příloze.
  • Částka za 1. pololetí je splatná nejpozději k 15. říjnu 2012, částka za 2. pololetí k 15. únoru 2013.
  • Úhradu lze uskutečnit  převodem na účet příp. hotovostní platbou. Variabilní symbol: RČ dítěte.
    č. účtu: 670100 - 2200282806/6210 (mBank)

  -> zpět
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------