Mediální poradenství a PR

Mohu pomoci s přípravou komunikační strategie, doporučím vhodná média. Napíši potřebné texty — PR články, tiskové zprávy, newslettery, spoty atd. Nabízím jednorázové poradenství, krátkodobou pomoc s konkrétním cílem či dlouhodobou spolupráci při budování image prostřednictvím médií (pro firmy i jednotlivce).

Mediální gramotnost
Je v dnešní době nevyhnutelnou nutností. Zprostředkuji orientaci ve světě médií a různých druhů komunikace, pomohu se znalostmi užívání médií, s porozuměním obsahů, schopnostmi použití...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------