Mediální poradenství a PR
  • příprava či návrh komunikační strategie,
  • doporučení vhodných médií, forem propagace,
  • tvorba textů – PR články, narativní články, tiskové zprávy, newslettery, spoty atd.
Jednorázové poradenství / krátkodobá pomoc s konkrétním cílem / dlouhodobá spolupráce při budování image prostřednictvím médií.


Mediální gramotnost
  • orientace světě  médií a různých druhů komunikace
  • znalost užívání médií
  • porozumění obsahů
  • formy sdělení
  • vliv médií a reklamy-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------